FAHAMU MAANA NA UMUHIMU WA ISIMU YA LUGHA (LINGUISTICS)

Je, umewahi kujiuliza ni  ala (instruments) zipi zinahusika kutamka sauti  fulani?  Sauti  ni  kitamkwa ambacho huoneshwa kwa alama ya umbo fulani, mfano /b/, /p/,/m/ n.k. Nini basi kinafanyika kuvitofautisha vitamkwa au sauti mbili zinazotamkiwa sehemu moja, kwa mfano /b/ na /p/? Je, umewahi kujiuliza kwa nini watu wengine, kama bubu, hawawezi kuongea? Kwanini neno moja katika lugha fulani lina maana nyingi na halileti utata? Kwanini watu wengine hawezi kuitamka sauti fulani? Kwa mfano, Wahaya huwawia vigumu kutamka sauti ng' /ŋ/ katika maneno kama vile ng'ombe,ng'ang'ana; Wakurya  /l/ katika  neno  kula; Wasukuma /r/ katika neno kura, kwa kutaja baadhi. Je, uhusiano wa lugha na jamii ni upi? Maswali hayo na mengine mengi ndio huwafanya wanaisimu (linguists) kushughulika kila kuchapo kwa kufanya tafiti mbalimbali ili kutafuta majibu ya maswali hayo. Soma zaidi...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *